Styrelsen

Ordförande: Ylva Westerlund, KT-Kuriren
Kassör: Annica Buvik, VF
Sekreterare: Louise Uhlin, SR
Stugvärd: Bengt Höglind, SR
Ledamot: Simon Strinnholm, VF