Bli medlem

Vill du bli medlem i VJF?
Sätt då in 200:- på bankgiro 5137-9832.
Ange namn, adress, telefon, e-post och arbetsplats.