De vinner VJF:s journalistpriser för 2018

I slutet av januari i år samlades en jury bestående av fyra redaktionsmedlemmar från länets större redaktioner tillsammans med VJF:s ordförande för att ta itu med det årliga, och det digra, arbetet att utse premiera de som stått för fjolårets bästa journalistik.

– Liksom alla år så är det ett tufft jobb att utse endast tre vinnarbidrag och jag tycker det tyder på att den värmländska journalistiken i hög grad lever och frodas. Som juryordförande är det ett privilegium att få sitta med och ta del av allt det som görs i länet och förhoppningen från min sida är att redaktionerna får fortsätta i samma stil som nu, åtminstone med oförändrad personalstyrka. Ju fler journalister vi har i länet, desto vassare kan vi bevaka och granska länet, säger Simon Strinnholm, ordförande i Värmlands journalistförening.

 

IMG_20190327_19194111
Tre av de fem pristagarna: Magnus Hermansson, Louise Uhlin (som håller i Mari Stenströms diplom?) och Johan Ekberg. Grattis, säger VJF!

 

Vinnare av VJF:s pris för kreativ journalistik är: Mari Stenström, P4 Värmland

Motivering: Hur tar man något grått, något gammalt, något mossigt och gör det aktuellt för alla? Hur spetsar du till något som lika gärna kan gå på rutin? Genom att blanda en del humor, en del ungdom och åtta delar riksdagsledamöter – alltsammans tack vare en stor skopa kreativt sinne – stod hon för den mest kreativa valbevakningen i länet.

För sin serie “Förstagångsväljaren roastar” tilldelas Mari Stenström på P4 Värmland VJF:s pris för kreativ journalistik för 2018.

 

Vinnare av VJF:s sportjournalistikpris är: Johan Ekberg, Värmlands Folkblad

Motivering: Sportjournalistik kan vara en matchrapport, det kan vara en bearbetning av helgens händelser, det kan spänna över många olika idrotter och berätta om alla världens möjliga utövare. Det kan också vara en berättelse om något unikt, om ett ungt lag som filade till de oslipade diamanterna innan de skickades ut på olika håll i hockeyvärlden.

För sin kartläggning av Färjestads nystartade J20-lag från 2011 tilldelas Johan Ekberg på Värmlands Folkblad VJF:s sportjournalistpris för 2018.

 

Vinnare av VJF:s journalistpris är: Hedvig Nilsson, Louise Uhlin och Magnus Hermansson, P4 Värmland

Motivering: En nyhet kan vara i konstant rörelse. Den kan växa sig stor, större än det var tänkt, och den kan växa i tid och pågå längre än det hade planerats för. Den kan visa på orättvisor, fler än någon hade kunnat gissa, och den kan leda till förändringar. I det här fallet har nyheten pekat på en rad orättvisor mot de som har olika former av diagnoser.

För sitt arbete med granskningen “Diagnosen stänger dörrar” tilldelas Hedvig Nilsson, Louise Uhlin och Magnus Hermansson på P4 Värmland VJF:s journalistpris för 2018.